BORGHI CHEMICALS POLAND sp. z o.o.

  • pl
  • en
  • de
  • it
  • ru
Powrót do listy

wodorosiarczek sodu

Właściwości i zastosowanie

Wodorosiarczek sodu - NaHS
Wodorosiarczek sodu - kwaśny siarczek sodu - otrzymywany jest poprzez oddziaływania siarkowodoru
na obojętny siarczek sodu.

Właściwości:
Wodorosiarczek sodu to biały lub jasnożółty proszek, bez zapachu, łatwo rozpuszczalny w wodzie.

Zastosowanie:
W przemyśle garbarskim, farbiarskim - do produkcji barwników, farmaceutycznym - jako składnik leków, w kosmetyce 
- do depilacji skóry, jako odczynnik analityczny.

Transport i przechowywanie:
Podlega przepisom o transporcie i przechowywaniu materiałów niebezpiecznych.

Podstawowe informacje o produkcie

Nazwa handlowa wodorosiarczek sodu
Nazwa w języku angielskim sodium hydrogen sulphide
Zapytaj o produkt
Created by SkyGroup Sp. z o.o.